APG Controller

Dintre de l’àmbit empresarial, el controller es l’encarregat de dissenyar els diferents instruments que ajuden a l’empresari en la gestió de l’empresa.

Des d’APG li oferim la possibilitat d’externalitzar aquest servei, aportant seguretat normativa i un alt valor afegit a l’empresa:

  • Supervisió i control de totes les qüestions relacionades en el compliment normatiu.
  • Assessorament, coordinació i acompanyament a les àrees de negoci, per tal d’estudiar i consensuar les decisions finals.

 

APG Controller

  • FORMACIÓ: Formem el personal administratiu per tal que puguin realitzar les gestions i registres comptables de l’empresa.
  • CONTROL DELS PROCESSOS: Per garantir el compliment de les obligacions comptables i fiscals de l’empresa. Detecció d’incidències, desviacions i àrees de millora.
  • COORDINACIÓ DELS OBJECTIUS: Control dels resultats. Verificació del compliment dels objectius marcats.
  • ASSESSORAMENT: Confecció d’informes sobre la situació de l’empresa i reunions periòdiques amb la direcció.