Assessoria Emprenedors i Autònoms

El treball autònom i la creació de societats són vitals en la conjuntura actual. Com experts en assessoria d’emprenedors i autònoms, hem posat en marxa la iniciativa «Volem créixer amb tu», incorporant tarifes i descomptes especials per a emprenedors, prestant gran importància a la mentorització en la fase inicial del negoci.
 CREACIÓ DE SOCIETATS MERCANTILS O NEGOCIS INDIVIDUALS. NOUS AUTÒNOMS I SOCIETATS.

 1.  Fase prèvia.

 • Entrevista d’anàlisi previ a l’inici de l’activitat. Assessorament sobre la forma mercantil més convenient. Responsabilitat civil dels socis o de l’empresari individual.
 • Es recopila informació sobre les característiques del negoci. Informació sobre l’entorn i obligacions legals, fiscals i econòmiques.
 • Servei de suport en posicionament d’internet i SEO del negoci
 • Establiment dels epígraf/s d’IAE i CNAE que més s’adapten a l’activitat realitzada.
 • Assessorament i posada en contacte amb professionals a l’efecte de la gestió de Llicències d’Activitat.
 • Estudis econòmics, elaboració del pla de negoci i del pla de viabilitat empresarials.

2.  Fase Constitució per a Societats.

 • Gestió de la denominació social.
 • Assessorament sobre els Estatuts i l’Òrgan de Govern de la Societat.
 • Assessoria a franquícies. Gestió de franquiciats
 • Tràmits notarials i registrals. Constitució Telemàtica a través de la xarxa PAE o constitució presencial de Societats.
 • Establiment dels epígraf/s d’IAE i CNAE que més s’adapten a l’activitat realitzada.
 • Alta en l’Impost Sobre Activitats Econòmiques  i  en  les diferents obligacions Fiscals de la Companyia.
 • Alta de centres de treball i al Sistema de la Seguretat Social.

3.  El funcionament de l’empresari autònom o Persona Jurídica.

 • Suport a l’empresari en els mesos inicials de la seva activitat: resolem tots els seus dubtes legals i administratius, i l’aconsellem en la presa de decisions per al seu negoci.
 • Seguiment dels resultats i dels objectius marcats en el pla de viabilitat, per tal de detectar desviacions.