Assessoria Mercantil i Jurídica

L’assessoria d’empreses tradicional poques vegades incorpora un servei jurídic o mercantilista de qualitat. Des d’APG oferim als nostres clients aquest  important servei, evitant així incórrer en duplicitat de costos.

Aquests són alguns dels nostres serveis destacats a l’àrea d’assessoria mercantil i jurídica:

 • Assessorament legal respecte a formes societàries, disposició de l’òrgan administratiu de l’entitat, etc. Redacció d’estatuts.
 • Operacions societàries, fusions i escissions.
 • Liquidació de societats mercantils.
 • Elaboració de contractes de caràcter mercantil (compra venda, cessió de crèdits, etc.).
 • Informes de responsabilitat de consellers i administradors.
 • Reclamacions davant el tribunal administratiu central amb assistència jurídica.
 • Herències i dret de familia.
 • Consultes legals online.
 • Reclamacions de quantitat i assistència jurídica en judicis monitoris.
 • Elaboració de contractes civils (arrendament, aparceria, traspàs, etc.).
 • Assessorament per a entitats sense ànim de lucre, responsabilitat de patrons, disposició de l’òrgan administratiu de l’entitat, etc. Redacció d’estatuts.
 • Certificacions mercantils i corresponents als registres d’associacions i fundacions.